Ijzersterk in vernieuwing!

.

Door onvrede met de huidige varkensstalsystemen, heeft Kempfarm een compleet nieuw en innovatief stalsysteem ontwikkeld.

De basisgedachte achter dit systeem is:

 Hoge diergezondheidsstatus

 Verbeterde dierenwelzijn

 Lage belasting voor het milieu

 Prettige werkomstandigheden

 Lagere investeringskosten

 Hoge technische en financiŽle resultaten

De basis is een optimaal stalklimaat, waardoor longproblemen voorkomen worden. Hiervoor is directe mestscheiding en dagelijkse mestafvoer uit de stal een prť. Om dit te bereiken worden transportbanden gebruikt. Deze banden hebben een V-vorm zodat de urine direct van de vaste mest wordt gescheiden. Hierdoor wordt voorkomen dat er schadelijke gassen, zoals bijvoorbeeld ammoniak ontstaat. Deze gassen zijn mede veroorzaker van longproblemen.

 

Om deze banden te kunnen gebruiken in varkensstallen, moest echter een compleet nieuw bouwsysteem ontwikkeld worden, om de banden bereikbaar te maken voor inspectie en eventueel onderhoud. Hiervoor is een stalen constructie ontworpen waarop alles draagt.

 

Na jaren van research en ontwikkeling is in 2003 gestart met de bouw van het eerste grootschalige project. In dit project is plaats voor 4.000 vleesvarkens, gehuisvest in twee verdiepingen.

In 2004 is dit stalsysteem beloond met de prestigieuze Herman Wijffels Prijs.

In 2010 is door de Martien van Kempen het bedrijf KS Kempfarm Systems opgericht om het stalsysteem te verkopen en ook voor andere diercategorieŽn door te ontwikkelen. Tevens verkoopt KS Kempfarm Systems ook mestscheiding en verwerkingstechnieken.

 

 

Kempfarm systems

Er is alleen een vlakke ondervloer vereist voor de bouw, dus geen zwaar en kostbaar werk om putten te maken

 

Alle vloerdelen zijn prefab, dus ook het dichte vloer gedeelte.

 

Door de staalconstructie krijg je een uiterst stevig geheel, waarbij ook de plaatsing van stalinrichting erg makkelijk wordt.

Op het varkensproefbedrfijf† Sterksel (VIC) is een afdeling ingericht met het Kempfarm mestbanden systeem. Hier worden emissiemetingen verricht en het systeem getoond aan het grote publiek. Daarnaast is momenteel iedereen zo enthousiast over het systeem dat er getracht wordt een grotere stal op het bedrijf te bouwen. Deze stal zal naast banden ook zeer veel aandacht geven aan het dierenwelzijn, onder meer door toepassing van† een binnen en buitenklimaat, toediening van afleidingsmateriaal en fourageermateriaal en zeer veel daglicht. Daarnaast zal de geproduceerde verse mest direct worden vergist in de zogenaamde microferm van de firma Host. Omdat dan maximaal gebruik kan worden gemaakt van de energiepotentie van verse mest. De urine zal worden gestript door een door Kempfarm doorontwikkelde techniek om zuiver stikstofkunstmest te produceren uit dunne mestfracties en urine.

Start

pluimvee

varkens

contact

mestverwerking

star-plus

ks kempfarm systems